Als je als man niet getrouwd bent met de moeder van jullie kind, kun je toch officieel het vaderschap op je nemen, door het kind te erkennen. Het kind kan al erkend worden voor de geboorte. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd.

Wanneer nodig?

Als een vrouw en een man getrouwd zijn en een kind krijgen, is erkenning niet nodig. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader. Het maakt daarbij niet uit of hij de biologische vader van het kind is.
Bij een geregistreerd partnerschap is de erkenning van een kind niet automatisch geregeld. De vader moet het kind dan erkennen bij de gemeente.

Juridische band

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind: de familierechtelijke betrekking. De vader legt door de erkenning vast, het vaderschap te aanvaarden en is dan verplicht om zijn kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een erfenis.

Naamskeuze

Bij de erkenning van je eerste kindje is er tevens gelegenheid tot naamskeuze. Indien er geen naamskeuze wordt gedaan, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Toestemming van de moeder

Voor de erkenning heeft de man de toestemming van de moeder nodig. In de zwangerschap betekent dit dat je als ouders samen, met elk een geldig legitimatiebewijs, naar de gemeente gaat en beiden tekent voor de erkenning. In principe, moeten zowel de man als de vrouw op dat moment ongehuwd zijn. Zodra de baby dan wordt geboren, is de erkenner de juridische vader.
Voor de erkenning van de daarop volgende kinderen kun je als moeder volstaan met een schriftelijke, ondertekende toestemming. Je moet deze met een geldig legitimatiebewijs meegeven aan de erkenner. Voor meer informatie kun je kijken op de website van Gemeente Maastricht en van de Rijksoverheid.

Praktische informatie

Het is verstandig de erkenning vóór 24 weken zwangerschap te regelen, omdat je vanaf die zwangerschapsduur verplicht bent ook aangifte te doen van de geboorte van je kind, ook in geval van vroeggeboorte.

Na de erkenning krijg je een afschrift van de akte mee naar huis, die je bij de geboorteaangifte mee dient te nemen.

Voor het regelen van de erkenning van jullie kindje maak je een afspraak bij de gemeente, afdeling Burgerlijke Stand.
Aan de erkenning zijn geen kosten verbonden.

Ouderlijk gezag

Door de erkenning van het kind is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Ouderlijk gezag betekent dat de vader ook beslissingen mag nemen over de opvoeding en de verzorging van zijn kind. Daarnaast mag hij het vermogen van zijn kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van zijn zoon of dochter. Dit is wettelijk niet geregeld als je niet getrouwd bent. Om als vader het ouderlijk gezag over een kind te krijgen, moet je bij de rechtbank een verzoek indienen. Dit kun je regelen na de geboorte.
Meer informatie kun je lezen op de website van de Rijksoverheid.